గన్నవరం: ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూరులో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి నూతన ఆలయ పునఃప్రతిష్ట కార్యక్రమం,అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తులు
Gannavaram, Krishna | Nov 21, 2021
bhavyasristudio77
bhavyasristudio77 status mark
Share
Next Videos
Load More